Máy xăm Cheyenne

Cheyenne Sol Nova

18,900,000₫​

Cheyenne Sol Terra

16,900,000₫​

Máy Xăm Cheyenne – Hawk

14,500,000₫

Máy Xăm Cheyenne Spirit Orange

16,900,000₫​